ბავშვის დაბადების დღე

ბოლო მენსტრუაციის პირველი დღე


 

ბავშვის დაბადების თარიღი

 - -

სავარაუდო ოვულაციის დღე

 -  -

მეორე ტრიმესტრის დასაწყისი

 -  -

მესამე ტრიმესტრის დასაწყისი

 -  -